Vanaf 6 januari 2020 wordt deze website vervangen door www.hadoks.nl

U vindt hier dan alleen nog actuele informatie over de scholingsactiviteiten in januari en maart 2020.
De nieuwe website www.hadoks.nl vervangt de bestaande websites van www.smashaaglanden.nl, www.elzha.nl en www.shop-pohggz.nl.

Op de nieuwe website vindt u informatie over alle diensten en missie/visie van Hadoks (Haaglandse Dokters).

 

Zorgprogramma VRM

Het zorgprogramma van VRM algemeen van ELZHA is gebaseerd op de standaarden en richtlijnen van de NHG en platform vitale vaten. Deze richtlijnen geven aan hoe het zorgprogramma VRM (Vasculair risico management Secundaire Preventie) er in de huisartsenpraktijk minimaal uit dient te zien. Uiteraard kan een praktijk op lokaal niveau de (organisatie van de) zorg naar behoefte aanpassen, mits dit binnen de gestelde kaders is.

 

Uitgebreide informatie van de standaarden en richtlijnen kunt u hieronder vinden:

Praktijkdocument VRM Primaire en Secundaire Preventie

In het praktijkdocument VRM vindt u de vertaal slag van de richtlijnen naar de huisartsenpraktijk. Dit praktijkdocument bestaat uit:

  • De omschrijving van de populatie Vasculair Risico management Primaire en Secundaire Preventie
  • Hoe een patiënt te includeren in de ketenzorg en dit te registreren in uw HIS
  • Individueel zorgplan
  • Zorgproces
  • Verwijzen stoppen met roken
  • Bewegen en voeding

Het praktijkdocument VRM is bedoeld voor de huisartsenpraktijk en de bij de ketenzorg betrokken teamleden in de huisartsenpraktijk.

 

© 2020 Webdesign Bureau De Webmakers