Zorgprogramma DM2

Het zorgprogramma DM2 algemeen van ELZHA is gebaseerd op de standaarden en richtlijnen van de NDF en de NHG. Deze richtlijnen geven aan hoe het zorgprogramma diabetes er in de huisartsenpraktijk minimaal uit dient te zien. Uiteraard kan een praktijk op lokaal niveau de (organisatie van de) zorg naar behoefte aanpassen, mits dit binnen de gestelde kaders is.

Uitgebreide informatie van deze standaarden en richtlijnen kunt u hieronder vinden:

Praktijkdocument DM2

In het praktijkdocument DM2 leest u de vertaalslag van de richtlijnen naar de huisartsenpraktijk. Dit praktijkdocument bestaat uit:

  • De omschrijving van de populatie Diabetes Mellitus type 2
  • Hoe een patiënt te includeren in de ketenzorg en dit te registreren in uw HIS
  • Declaratiecodes
  • Individueel zorgplan
  • Zorgproces
  • Verwijzen stoppen met roken
  • Bewegen en voeding.

Het praktijkdocument DM2 is bedoeld voor de huisartsenpraktijk en de bij de ketenzorg betrokken teamleden in de huisartsenpraktijk.

Voeding

NDF Voedingsrichtlijn 2015

Zorgpad dieetadvisering

Annex voedingsrichtlijn diabetes
De NDF heft samen met haar leden een "annex" ontwikkeld met antwoorden op de meest gestelde vragen over de Voedingsrichtlijn Diabetes uit 2015. lees verder

 

Voetzorg

Samenvattingskaart voetzorg

Multidisciplinaire zorg vraagt om duidelijke afspraken over de kwaliteit van
zorg. Daarom heeft de Nederlandse Vereniging voor Podotherapie (NvvP)
onderzocht hoe eelt op of onder de voeten van mensen met diabetes het best kan
worden beoordeeld in het kader van de Simm’s classificatie. Aan de
consensus-studie werkten pedicures, kaderartsen, podologen,
diabetespodotherapeuten, huisartsen, praktijkondersteuners, internisten en
vaatchirurgen mee. Het resultaat is een samenvattingskaart
die een duidelijke leidraad geeft voor alle betrokken zorgprofessionals. Dit
draagt bij aan de eenduidigheid op het gebied van eelt en de daarvoor medisch
noodzakelijke voetzorg. 

Schema SIMM's stroomdiagram

Schema Indeling in Zorgprofielen

Insulineprotocol

Een onderdeel van de diabeteszorg is de insulinezorg. ELZHA heeft, gebaseerd op de NHG standaard, een insulineprotocol ontwikkeld. Naast inhoudelijke informatie over de inzet van Insuline vindt u hierin de mogelijkheid om het protocol aan te passen naar de eigen situatie en werkafspraken.

Gebruikt u in uw praktijk een insulineprotocol dan kunt u aan de hand van het ELZHA protocol uw eigen protocol updaten. Gebruikt u nog geen insulineprotocol of wilt u nog starten met insulinezorg? Dan kunt u het ELZHA protocol gebruiken om uw eigen insulineprotocol te ontwikkelen.

Mondzorg

Gebitsverzorging bij diabetes

© 2019 Webdesign Bureau De Webmakers