Verwijzen naar ketenpartners

In de keten DM2 heeft ELZHA met verschillende ketenpartners afspraken gemaakt over de te leveren zorg aan T2DM patiënten. Voor consultatie internist, dieetadvisering, voetzorg en fundusscreening kunt u verwijzen naar deze ketenpartners.

Consultatie internist voor DM2 patiënt via het KIS

De internist biedt de huisarts ondersteuning in de vorm van digitale consultatie bij een probleem met een patiënt met Diabetes Mellitus Type 2 waarvan de huisarts de behandeling zelf in de eerste lijn wil voorzetten (huisarts blijft dus hoofbehandelaar).

Voor meer informatie en een werkinstructie klik hier.

Verwijzen voor dieetadvisering

DM2 patiënten kunnen voor individuele begeleiding op het gebied van voeding verwezen worden naar door ELZHA gecontracteerde diëtisten. Wilt u meer informatie over hoe en wanneer te verwijzen en over het zorgpad dieetadvisering (welke informatie geeft de POH, welke behandeling zet de diëtist in)?

Koolhydraatbeperkt dieet voor patiënten met DM2, werkafspraken tussen huisartspraktijk en diëtisten

Patiënten met Diabetes Mellitus type 2 (DM2) die willen afvallen en/of waarvan een daling van het HbA1c gewenst is, kunnen baat hebben bij een koolhydraatbeperkt dieet. Echter wanneer zij een dergelijk dieet gaan volgen en orale medicatie bijvoorbeeld in de vorm van een SU-derivaat of insuline gebruiken, is (intensieve) begeleiding hiervan door de POH en diëtiste vereist. Dit omdat de medicatie bij een dergelijk dieet aangepast dient te worden om ontregeling (bijvoorbeeld het krijgen van een hypo) te voorkomen.

Verwijzen voor voetzorg

ELZHA heeft podotherapeuten gecontracteerd voor de voetzorg aan DM2 patiënten die een verhoogd risico hebben op een diabetische voet. Meer informatie over wanneer en hoe naar de podotherapeuten verwezen kan worden, de behandelingen en de vergoedingen binnen de keten leest u in het zorgpad voetzorg.

Verwijzen voor fundusscreening

Alle DM2 patiënten worden één keer per twee jaar gescreend op diabetische afwijkingen van het oog. Hiertoe kunnen zij verwezen worden naar een van de gecontracteerde ketenpartners. Meer informatie over het verdere proces van verwijzen en terugrapporteren leest u in het zorgpad fundusscreening.

Wordt de patiënt voor de eerste keer verwezen voor een fundusscreening naar SHL of een van de ziekenhuizen of optometristen, dan gebeurt dit via Zorgdomein en naar de optometristen van de optieken via het KIS. De patiënt maakt na verwijzing door de huisarts zelf een afspraak via het boekingsnummer van ZorgDomein. Wordt verwezen naar een van de optieken dan maakt de patiënt zelf een afspraak met de optiek.

 Verwijzen naar laboratoria / ziekenhuizen

© 2019 Webdesign Bureau De Webmakers