Ondersteuning in de huisartspraktijk

ELZHA ondersteunt u ook in de huisartsenpraktijk. Wij werken hard aan kwaliteit van zorg, samen met u. Met gespecialiseerde verpleegkundigen biedt ELZHA ondersteuning op maat. Onze stafverpleegkundigen zijn Karin Busch, Elvia Carbin, Jacqueline Keijser, Erwina Cerimovic, Margot van der Salm en Sandra Harthoorn. Onze stafmedewerkers zijn Erik Dubbink en Fleur Heijermans.

Ondersteuning door de stafverpleegkundige

Alle praktijken worden bezocht door onze stafverpleegkundigen. Tijdens dit bezoek wordt aan de hand van de indicatorenrapportage, die wordt gegenereerd door uw kwartaalextracties, gekeken hoe de processen binnen uw praktijk lopen.

Dit gesprek wordt in de regel gevoerd met u als huisarts en met uw POH. Hierop volgend kijken we samen hoe de processen in uw praktijk lopen en of ELZHA u hierin kan ondersteunen. U wordt door onze stafverpleegkundigen benaderd om een afspraak van ongeveer een uur te plannen.

Contact stafverpleegkundigen

Heeft u vragen heeft over uw huidige praktijkorganisatie, heeft u vragen over de ketenzorg, wilt u gaan deelnemen aan een nieuwe DBC? Dan kunt u met uw stafverpleegkundige hiervoor contact opnemen.

Ondersteuning insulinezorg

Mocht u in de praktijk behoefte hebben aan ondersteuning op het gebied van insulinezorg, dan kunt u contact opnemen met onze diabetes verpleegkundige Elvia Carbin, info@elzha.nl

Diabetes overleg

U kunt een consult aanvragen via het KIS. Klik hier voor de handleiding.

© 2019 Webdesign Bureau De Webmakers