Ondersteuning in de huisartspraktijk

ELZHA ondersteunt u ook in de huisartsenpraktijk. Wij werken hard aan kwaliteit van zorg, samen met u. Met gespecialiseerde verpleegkundigen biedt ELZHA ondersteuning op maat. Onze stafverpleegkundigen zijn Karin Busch, Elvia Carbin, Jacqueline Keijser, Erwina Cerimovic, Margot van der Salm en Sandra Harthoorn. Onze stafmedewerkers zijn Erik Dubbink en Fleur Heijermans.

Ondersteuning door de stafverpleegkundige

Alle praktijken worden bezocht door onze stafverpleegkundigen. Tijdens dit bezoek wordt aan de hand van de indicatorenrapportage, die wordt gegenereerd door uw kwartaalextracties, gekeken hoe de processen binnen uw praktijk lopen.

Dit gesprek wordt in de regel gevoerd met u als huisarts en met uw POH. Hierop volgend kijken we samen hoe de processen in uw praktijk lopen en of ELZHA u hierin kan ondersteunen. U wordt door onze stafverpleegkundigen benaderd om een afspraak van ongeveer een uur te plannen.

Contact stafverpleegkundigen

Heeft u vragen heeft over uw huidige praktijkorganisatie, heeft u vragen over de ketenzorg, wilt u gaan deelnemen aan een nieuwe DBC? Dan kunt u met uw stafverpleegkundige hiervoor contact opnemen.

Ondersteuning insulinezorg

Mocht u in de praktijk behoefte hebben aan ondersteuning op het gebied van insulinezorg, dan kunt u contact opnemen met onze diabetes verpleegkundige Elvia Carbin, info@elzha.nl

Diabetes overleg

U kunt ook gebruik maken van onze diabetes overleglijn. Deze service wordt aangeboden aan de huisartspraktijken, die lid zijn van zorggroep ELZHA in de DBC ketenzorg, diabetes mellitus type 2. Mail uw vraag naar diabetesoverleg@elzha.nl. U ontvangt binnen 24 uur een reactie op al uw vragen omtrent algemene casuïstiek diabetes type 2 of praktische zaken rond de organisatie van de diabetes ketenzorg. Als u een casus heeft houdt u dan rekening met de privacy van de patiënt, dus gebruik geen identificerende informatie.

Mailadres: diabetesoverleg@elzha.nl

© 2019 Webdesign Bureau De Webmakers