Vanaf 6 januari 2020 wordt deze website vervangen door www.hadoks.nl

U vindt hier dan alleen nog actuele informatie over de scholingsactiviteiten in januari en maart 2020.
De nieuwe website www.hadoks.nl vervangt de bestaande websites van www.smashaaglanden.nl, www.elzha.nl en www.shop-pohggz.nl.

Op de nieuwe website vindt u informatie over alle diensten en missie/visie van Hadoks (Haaglandse Dokters).

Diabetes Mellitus type 2 (DM2)

Diabetes Mellitus type 2 (DM2) is de eerste, en daarmee langstlopende, keten die ELZHA met zorgverzekeraars en onderaannemers heeft gecontracteerd. Alle huisartsen die lid zijn van ELZHA nemen deel aan deze keten. Voor de keten DM2 maakt ELZHA jaarlijks inhoudelijke en financiële afspraken met huisartsen en ketenpartners.

Op deze webpagina vindt u allerlei (praktische) informatie waarmee u in uw praktijk de ketenzorg voor DM2 patiënten vorm kan geven. Heeft u hierbij ondersteuning nodig, dan kunt u hier ook terug vinden hoe ELZHA u hierbij kan helpen.

 

Zorgprogramma DM2

Het zorgprogramma/de ketenzorg voor een DM2 patiënt start nadat de diagnose DM2 is vastgesteld volgens de NHG standaard Diabetes Mellitus type 2 en is vastgesteld en geregistreerd dat de huisarts de hoofdbehandelaar is.

Binnen het zorgprogramma DM2 is de volgende zorg opgenomen en toegankelijk voor de patiënt:

  • Zorg geleverd door de huisartsenpraktijk (huisarts/POH)
  • Dieetadvisering door diëtist, naast individuele begeleiding is het ook mogelijk om een 'leefstijlprogramma' te volgen
  • Voetzorg bij verhoogd risico op een diabetische voetulcera;
  • Eén keer per twee jaar een fundusscreening (screening op diabetische afwijkingen van het oog)
  • Stoppen Met Roken - begeleiding, zowel individueel door praktijkondersteuner en/of huisarts of in groepen 

Modules patiëntenzorg DM2

De zorg voor de DM2 patiënten is opgedeeld in vijf categorieën/modules:

Module 1: Nieuwe DM2 patiënt – 1e jaar vanaf diagnose.
Module 2: Basiszorg DM2 patiënt op orale medicatie– na het 1e jaar.
Module 3: De nieuwe insulinepatiënt DM2 – 1e jaar op insuline.
Module 4: De controle insuline patiënt DM2 – na het 1e jaar op insuline.
Module 5: DM2 patiënt met gewichtsproblematiek (t.b.v. verwijzing naar diëtist).

Lees hier meer over het zorgprogramma DM2 Algemeen, het Praktijkdocument

en het Factsheet.

© 2020 Webdesign Bureau De Webmakers