Zorgprogramma's

Chronische zorg, zoals Diabetes Mellitus type 2, Hart- en Vaatziekten en COPD, vindt steeds vaker plaats op geprotocolleerde wijze.

In de regio Haaglanden hebben de huisartsen die bij ELZHA aangesloten zijn, de regie in eigen hand gehouden en samen met de zorgverzekeraars afspraken gemaakt over eerstelijns keten - DBC’s. Een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) beschrijft de totale zorg die een patiënt met een bepaalde chronische aandoening mag/kan verwachten van zijn zorgverleners.

POH inzet

Wanneer u deelneemt aan (een van) de ketens van ELZHA of nieuwe ketens wilt gaan invoeren, zult u per keten een bepaald aantal POH-S uren in (moeten) zetten. Het gaat dan om het opzetten van de keten (patiënten in beeld brengen en systematisch oproepen, spreekuur inrichten etc.), waarbij u ook ondersteuning van ELZHA ontvangt, en het daadwerkelijk leveren van de ketenzorg. Om een indicatie te krijgen van hoeveel uur POH u hiervoor nodig heeft, kunt u contact opnemen met ELZHA via info@elzha.nl. We kunnen u vanuit bedrijfsmatig oogpunt hierover adviseren.

 

© 2019 Webdesign Bureau De Webmakers