Vanaf 6 januari 2020 wordt deze website vervangen door www.hadoks.nl

U vindt hier dan alleen nog actuele informatie over de scholingsactiviteiten in januari en maart 2020.
De nieuwe website www.hadoks.nl vervangt de bestaande websites van www.smashaaglanden.nl, www.elzha.nl en www.shop-pohggz.nl.

Op de nieuwe website vindt u informatie over alle diensten en missie/visie van Hadoks (Haaglandse Dokters).

Leefstijlcoaches

De leefstijlcoaches zijn door ELZHA gecontracteerd en zijn opgeleid om patiënten te begeleiden bij het bewust maken van en toewerken naar een gezonde leefstijl. Wanneer de huisarts/POH een patiënt naar de leefstijlcoach verwijst, vindt er eerst een intake gesprek plaats tussen de leefstijlcoach en de patiënt. Bij de intake wordt samen met de patiënt vastgesteld welke persoonlijke doelen de patiënt wil halen, op welke manier en de mate van motivatie om dit te realiseren. Tijdens de intake wordt bepaald of de patiënt kan en wil gaan deelnemen aan het leefstijlprogramma of dat er een andere interventie nodig is. Dit kan bijvoorbeeld zijn een verwijzing naar de diëtist (één op één begeleiding), stoppen met roken groepsinterventie of een verwijzing naar de buurtsportcoach. Hiervoor maakt de leefstijlcoach gebruik van het wijknetwerk.

Leefstijlprogramma Healthy Heart

Het Healthy Heart-programma is een leefstijlprogramma voor alle ketenpatiënten  (DM2, longzorg, secundaire preventie en primaire preventie) die aan de slag willen met hun leefstijl en daar graag begeleiding bij willen hebben van een leefstijlcoach.

Het leefstijlprogramma bestaat uit 7 groepslessen, een terugkommoment en 3 individuele momenten. De bijeenkomsten vinden plaats verdeeld over 20 weken. De groepsgrootte is ongeveer 10 personen zodat er voldoende persoonlijke aandacht is.
Tijdens de groepsbijeenkomsten komen de volgende thema’s aan bod:

-          leefstijl en gezondheid

-          bewegen

-          voeding

-          stress en ontspanning

-          roken en alcohol

Gedurende de bijeenkomsten is de rode draad gedragsverandering: hoe komt een patiënt tot gedragsverandering en hoe kan je de verandering vasthouden? Tijdens de individuele momenten vindt de intake, tussen- en eindevaluatie plaats waarin met de deelnemer de individuele doelen en het individueel zorgplan wordt  besproken.

 

Welke leefstijlcoach is werkzaam in welke wijk?

Naam:                 Wijk:
Aafke Buitelaar   Den Haag - Ypenburg
     
Annemarie Kloos   Den Haag - Stationsbuurt
    Den Haag - Valkenboskwartier
    Den Haag - Bomen- en Bloemenbuurt
     
Erik Dubbink (ELZHA leefstijl)   Den Haag - Laakkwartier en Spoorwijk
    Den Haag - Bezuidenhout en Mariahoeve
     
Bettien van Vliet   Voorburg
Helen Kho   Den Haag - Rustenburg/Oostbroek
     
Karin Rewat   Den Haag - Moerwijk
     
Mariette de Mol van Otterloo   Wassenaar
    Den Haag - Benoordenhout
     
Mariette Remijnse   Den Haag - Geuzen- en Statenkwartier
     
Monique Donkers   Leidschendam
     
Nog niet bekend   Rijswijk
     
Valerie van der Burg   Den Haag - Bouwlust
     
Aafke Buitelaar
Leefstijlcoach
Birgitte Snelleman
Leefstijlcoach
Mariette de Mol van Otterloo
Leefstijlcoach
Mariette Remijnse
Leefstijlcoach
Monique Donker
Leefstijlcoach
Helen Kho
Leefstijlcoach
Annemarie Kloos
Leefstijlcoach
Erik Dubbink
Leefstijlcoach
Bettien van Vliet
Leefstijlcoach
Sandra Werre
Leefstijlcoach
© 2020 Webdesign Bureau De Webmakers