Vanaf 6 januari 2020 wordt deze website vervangen door www.hadoks.nl

U vindt hier dan alleen nog actuele informatie over de scholingsactiviteiten in januari en maart 2020.
De nieuwe website www.hadoks.nl vervangt de bestaande websites van www.smashaaglanden.nl, www.elzha.nl en www.shop-pohggz.nl.

Op de nieuwe website vindt u informatie over alle diensten en missie/visie van Hadoks (Haaglandse Dokters).

Wat houdt deelname aan Healthy Heart voor de huisartsenpraktijk in?

Huisartsenpraktijken die deelnemen aan het zorgprogramma CVRM PP worden uitgenodigd om deel te nemen aan het Healthy Heart-project. De onderzoeksmedewerker van het LUMC komt samen met een medewerker van ELZHA in de praktijk langs om het project kort toe te lichten. Bij deelname wordt gestart met Fase 1 , de controle periode. 

Fase 1: de controle periode.

De praktijk begint met een controle periode (Fase 1) waarin het leefstijlprogramma nog niet wordt aangeboden maar waarin patiënten wel voor deelname aan het onderzoek worden uitgenodigd. De onderzoeksmedewerker van het LUMC brengt de onderzoeksbrieven  voor deze fase langs in de praktijk. 

Welke acties worden van de huisartsenpraktijk verwacht? 

  1. De POH geeft aan elke CVRM PP patiënt tijdens een consult de brief mee waarin de patiënt om deelname aan het onderzoek wordt gevraagd. De POH reikt deze brieven gedurende 1 jaar uit. De patiënt stuurt zelf de antwoordenveloppe met het toestemmingsformulier naar het LUMC en ontvangt van de onderzoekers de vragenlijsten per mail. De patiënt kan ook aangeven op de brief de vragenlijst per post te willen ontvangen.
  2. De POH registreert in het KIS middels het aanmaken van een verwijzing “onderzoekbrief meegegeven” welke patiënten de brief voor deelname aan het onderzoek hebben meegekregen.
  3. De POH en huisarts vullen eenmalig een digitale vragenlijst in. Dit duurt ongeveer 5 minuten.

Fase 2: de interventieperiode

Na de controleperiode volgt de interventieperiode (Fase 2). Patiënten blijven nog steeds uitgenodigd worden om deel te nemen aan het onderzoek (inclusief registreren KIS) en er is ook de mogelijkheid om patiënten te verwijzen naar de leefstijlcoach

De brieven die tot nu aan de patiënten zijn uitgereikt worden door ELZHA/LUMC vervangen door brieven waarin ook melding wordt gemaakt van het leefstijlprogramma.  Tevens wordt de leefstijlcoach aan de praktijk voorgesteld.

De volgende acties worden de huisartsenpraktijk verricht:

  1. Alle patiënten die vanaf dit moment (start Fase 2) op het spreekuur komen, krijgen de Fase 2 brieven uitgereikt door de POH. De patiënt stuurt zelf de antwoordenveloppe met het toestemmingsformulier naar het LUMC en ontvangt van de onderzoekers de vragenlijsten per mail. De patiënt kan ook aangeven op de brief de vragenlijst per post te willen ontvangen.
  2. De POH registreert in het KIS middels het aanmaken van een verwijzing “Brief Healthy Heart” welke patiënten de brief voor deelname aan het onderzoek hebben meegekregen.
  3. Tijdens het consult stimuleert de POH de patiënt tot deelname aan het leefstijlprogramma. Wanneer de patiënt hier gemotiveerd voor is, verwijst de POH de patiënt via het KIS naar de leefstijlcoach. Tevens kunnen patiënten uit de keten CVRM PP welke niet deelnemen aan het onderzoek, gebruik maken van het leefstijlprogramma. Verder kunnen alle ketenzorgpatiënten (DM2, longzorg en CVRM) naar de leefstijlcoach verwezen worden en deelnemen aan het leefstijlprogramma.
© 2020 Webdesign Bureau De Webmakers