Vanaf 6 januari 2020 wordt deze website vervangen door www.hadoks.nl

U vindt hier dan alleen nog actuele informatie over de scholingsactiviteiten in januari en maart 2020.
De nieuwe website www.hadoks.nl vervangt de bestaande websites van www.smashaaglanden.nl, www.elzha.nl en www.shop-pohggz.nl.

Op de nieuwe website vindt u informatie over alle diensten en missie/visie van Hadoks (Haaglandse Dokters).

Hartfalen

ELZHA heeft samen het Arts en Zorg, SHG, beide ziekenhuizen (HMC en Hagaziekenhuis) en Harteraad samenwerkingsafspraken rondom hartfalenzorg voor patiënten uit de Haagse regio gemaakt. Er zijn afspraken gemaakt over verwijzing en terugverwijzing, hoofdbehandelaarschap, behandeling en controles, voorlichting en informatievoorziening, dossiervoering, de rol van POH en hartfalenverpleegkundige en de zorg in de laatste levensfase. Ook is er een business case opgesteld waarmee inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel hartfalen patiënten de komende jaren te verwachten zijn en wat het effect  (qua aantallen patiënten en qua kosten) zal zijn van de intensieve samenwerking tussen 1e en 2e lijn. Met de zorgverzekeraar zijn op basis van deze business case financiële afspraken gemaakt.

Het Hartfalen project start in de regio in 10 huisartsenpraktijken van ELZHA, Arts en Zorg en SHG. De huisartsen en POH’s van deze praktijken zijn geschoold en dossieronderzoek is gedaan waarbij bekeken is welke patiënten bij de huisarts onder behandeling kunnen komen en welke patiënten bij de cardioloog.

In de loop van 2019 zullen het aantal praktijken die Hartfalenzorg gaan bieden verder uitgebreid worden. Heeft u als huisarts interesse hierin, dan kunt u contact opnemen via info@elzha.nl.

Klik hier voor de RTA en de bijbehorende protocollen.

Klik hier voor Zorgprogramma Hartfalen voor in de huisartsenpraktijk

Klik hier voor de Factsheet Hartfalen

 

© 2020 Webdesign Bureau De Webmakers