Vanaf 6 januari 2020 wordt deze website vervangen door www.hadoks.nl

U vindt hier dan alleen nog actuele informatie over de scholingsactiviteiten in januari en maart 2020.
De nieuwe website www.hadoks.nl vervangt de bestaande websites van www.smashaaglanden.nl, www.elzha.nl en www.shop-pohggz.nl.

Op de nieuwe website vindt u informatie over alle diensten en missie/visie van Hadoks (Haaglandse Dokters).

Handleiding in- en exclusie criteria

Deze handleiding van ELZHA voor inclusie en exclusie van patiënten in een ketenzorgprogramma beschrijft wanneer patiënten wel en niet in een ketenzorgprogramma worden opgenomen. Deze handleiding is gebaseerd op de “handleiding voor inclusie en exclusie van patiënten in ketenzorgprogramma’s” van Ineen. Klik hier voor de uitgebreide beschrijving van de criteria.

Vanwege de invoering van de NHG code ‘Deelname Ketenzorgprogramma’ hebben we onze “Handleiding voor inclusie en exclusie van patiënten in ketenzorgprogramma’s” aangepast. De nieuwe versie vindt u hier. Ook is er een instructie beschikbaar van Vital Health hoe u de in- en/of exclusie in het KIS registreert. Klik hier voor de KIS instructie.

 

© 2020 Webdesign Bureau De Webmakers