Zorgprogramma COPD

Het zorgprogramma COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) algemeen van ELZHA is gebaseerd op de standaarden en richtlijnen van de NHG en Long Alliantie Nederland (LAN). Deze richtlijnen geven aan hoe zorg en organisatie rond COPD in de huisartsenpraktijk er minimaal dient uit te zien. Uiteraard kan een praktijk op lokaal niveau de (organisatie van de) zorg naar behoefte aanpassen, mits dit binnen de gestelde kaders is.

 

Zorgprogramma Astma

Zorggroep ELZHA heeft gaat vanaf 1 januari 2017 zorgprogramma Astma contracteren.

Ons land kent ruim een half miljoen astmapatiënten, die in meer of mindere mate last hebben van hun ziekte (kortademigheid, piepen, hoesten, beperkingen bij inspanning ect.) Ten behoeve van deze groep heeft Long Alliantie Nederland de Zorgstandaard Astma bij volwassenen uitgebracht waarin beschreven staat waaraan goede zorg voor astmapatiënten  moet voldoen.

Het doel van deze zorg is dat astma patiënten  hun ziekte volledig onder controle krijgen, dat wil zeggen of nauwelijks klachten of beperkingen ervaren van hun ziekte in hun leven. Wat precies onder volledige controle verstaan wordt staat beschreven in internationale richtlijn (Global Initiative  for Asthma GINA).

Zorggroep ELZHA heeft hiervoor een zorgprogramma astma ontwikkeld. Met het zorgprogramma astma/COPD wil zorggroep ELZHA de georganiseerde eerstelijnszorg voor deze patiëntengroep in de regio verder vorm geven, waarbij de huisartsenpraktijk de spil is in de zorg voor patiënten.

 

 

© 2019 Webdesign Bureau De Webmakers