Advies No-Show beleid en geen programmatische zorg

Als een patiënt herhaaldelijk niet verschijnt bij controleafspraken en niet reageert op uitnodigingen voor controleafspraken kan een huisarts de afweging maken om deelname aan het ketenzorgprogramma eenzijdig te beëindigen. Het is belangrijk een zuivere scheiding in patiënten te maken die wel en niet deelnemen aan de ketenzorg aangezien er anders voor niet geleverde zorg (door afwezigheid patiënt) (het volledige DBC bedrag) wel betaald wordt.

Klik hier voor het advies en de bijbehorende voorbeeldbrieven.

© 2019 Webdesign Bureau De Webmakers