Wat is ketenzorg?

ELZHA verleent ketenzorg. Bij ELZHA werken de huisarts en andere deskundigen als team samen om u beter te kunnen ondersteunen bij uw chronische ziekte. Dat noemen we ketenzorg. Samen met u maken zij een plan hoe u uw gezondheid kunt verbeteren. Ketenzorg heeft voor u als patiënt belangrijke voordelen. Doordat de zorgverleners goed met elkaar overleggen, daalt het risico op complicaties of nieuwe gezondheidsproblemen.

Klik hier voor de patiëntenbrochure.

Wie zit er in een behandelteam bij ketenzorg?

  • Uzelf. U heeft een belangrijke invloed op uw gezondheid. U leert wat u zelf kunt doen om u beter te voelen.
  • Uw huisarts is hoofdbehandelaar.
  • De praktijkondersteuner is uw eerste aanspreekpunt. Bij haar of hem kunt u altijd terecht met vragen.
  • De leefstijlcoach of diëtist. Hij of zij kan u helpen om gezonder te leren leven. Er is aandacht voor gezond en lekker eten en prettig bewegen.
  • Als u diabetes heeft, krijgt u bovendien eens per twee jaar een oogonderzoek.

En verder:

  • Heeft u diabetes, dan valt ook een pedicure of podotherapeut onder het behandelteam, voor controle en behandeling van voetproblemen. Klik hier voor de patiënten brochure voetzorg.
  • Afhankelijk van uw aandoening kunnen er nog andere zorgverleners aan het behandelteam worden toegevoegd, zoals de fysiotherapeut voor patiënten met COPD. 

Lees ook over de vergoeding van ketenzorg

Wat betekent het Keten Informatie Systeem voor mij? 
Klik hier voor de patiënten informatie brief.

© 2019 Webdesign Bureau De Webmakers