Vanaf 6 januari 2020 wordt deze website vervangen door www.hadoks.nl

U vindt hier dan alleen nog actuele informatie over de scholingsactiviteiten in januari en maart 2020.
De nieuwe website www.hadoks.nl vervangt de bestaande websites van www.smashaaglanden.nl, www.elzha.nl en www.shop-pohggz.nl.

Op de nieuwe website vindt u informatie over alle diensten en missie/visie van Hadoks (Haaglandse Dokters).

Gecombineerde leefstijlinterventie COOL 
Op weg naar een gezonde leefstijl. Doe mee!

Wilt u gezonder leven, meer bewegen, beter ontspannen en tips over gezond eten?
Met anderen in een groep en met hulp van een coach?

Wat is COOL?

  • Een uniek leefstijlprogramma: samen met een leefstijlcoach kiest u de meest succesvolle manier om uw leefstijl aan te passen.
  • In gesprek met uw coach: u bespreekt wat u graag wilt veranderen of leren
  • Bijeenkomsten in een groep: u krijgt praktische opdrachten waarmee u aan de slag kan gaan.

        Van afvallen en fitter worden, tot het krijgen van een betere dagindeling en minder stress

Voor wie: Voor mensen met een BMI hoger dan 30, met een BMI hoger dan 25 en (verhoogde kans op) hart- en vaatziekten en/of suikerziekte                             

Hoe: Basisprogramma: 8 groepsbijeenkomsten met ± 10 personen in de groep, 4 persoonlijke gesprekken met de leefstijlcoach. 
Onderhoudsprogramma: 8 groepsbijeenkomsten en 3 individuele gesprekken

Duur                      Totaal twee jaar:Basisprogramma: 8-9 maanden, onderhoudsprogramma: 14 maanden

Waar                     In uw eigen wijk (bij de huisarts of in het wijkcentrum) 

Door                      Leefstijlcoach

Kosten                   Geen

Voor meer informatie of verwijzing: vraag uw huisarts of praktijkondersteuner.

www.elzha.nl

 

 

Healthy Heart – op weg naar een gezonde leefstijl. Doe mee!

Wilt u gezonder leven, meer bewegen en tips over gezond eten?
Met anderen in een groep en met hulp van een coach?

Wat is het Healty Heart leefstijlprogramma?

  • Een uniek leefstijlprogramma: samen met een leefstijlcoach kiest u de meest succesvolle manier om uw leefstijl aan te passen.
  • In gesprek met uw coach: u bespreekt wat u graag wilt veranderen of leren
  • Bijeenkomsten in een groep: u krijgt praktische opdrachten waarmee u aan de slag kan gaan.

        Van afvallen en fitter worden, tot het krijgen van een betere dagindeling

Voor wie      Voor mensen met (verhoogde kans op) hart- en vaatziekten en/of astma, COPD of suikerziekte

Hoe              8 groepsbijeenkomsten met ± 10 personen in de groep

                        3 persoonlijke gesprekken met de leefstijlcoach. In 20 weken.

Waar            In uw eigen wijk (bij de huisarts of in het wijkcentrum) 

Door             Leefstijlcoach

Kosten        Geen

Voor meer informatie of verwijzing: vraag uw huisarts of praktijkondersteuner.

 

Wat houdt het Healthy Heart onderzoek in?

Aan het leefstijlprogramma is een onderzoek vanuit het LUMC gekoppeld. Het doel van dit onderzoek is uitzoeken of begeleiding door een praktijkondersteuner de leefstijl kan verbeteren van patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Alle patiënten binnen het CVRM PP zorgprogramma wordt gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. Patiënten die hiervoor toestemming geven, kunnen het volgende verwachten:

-  4 online vragenlijsten, gedurende 2 jaar, het invullen per vragenlijst vraagt ongeveer 25 minuten;

-  indien een patiënt ook deelneemt aan het leefstijlprogramma: 1 korte vragenlijst na iedere sessie van het       leefstijlprogramma, invullen hiervan duurt ongeveer 5 minuten.

Ook wordt de patiënten om toestemming gevraagd om gegevens uit hun dossier op te vragen bij de huisarts. Deze gegevens zijn van belang voor het onderzoek. Uit het dossier worden de volgende gegevens opgevraagd: bloeddruk, cholesterolwaarde, gewicht, middelomtrek, medicatievoorschriften en frequentie en aard van consulten. Deze gegevens worden geanonimiseerd gegenereerd vanuit het HIS en KIS, waarbij privacy is geborgd.

 

© 2020 Webdesign Bureau De Webmakers