Vanaf 6 januari 2020 wordt deze website vervangen door www.hadoks.nl

U vindt hier dan alleen nog actuele informatie over de scholingsactiviteiten in januari en maart 2020.
De nieuwe website www.hadoks.nl vervangt de bestaande websites van www.smashaaglanden.nl, www.elzha.nl en www.shop-pohggz.nl.

Op de nieuwe website vindt u informatie over alle diensten en missie/visie van Hadoks (Haaglandse Dokters).

CVRM of hart- en vaatziekten

CVRM of hart- en vaatziekten zijn aandoeningen die nooit meer helemaal overgaat. Daardoor kunt u bepaalde dingen niet meer doen, die u voorheen wel kon doen. Het betekent doorgaans dat u uw leven moet veranderen. Dat is niet altijd makkelijk. Samen met u kijken we wat u nog wél kunt. Ook heeft u waarschijnlijk met veel vragen. De zorgverleners uit zorggroep ELZHA helpen u hierbij, ondersteunen u en geven u advies hoe u met de ziekte kunt omgaan.

Wat is CVRM of hart- en vaatziekten

Risicofactoren voor hart- en/of vaatziekten zijn factoren die maken dat u een verhoogde kans heeft op vernauwing van de slagaderen (aderverkalking), angina pectoris (pijn op de borst), een hartinfarct of een beroerte. Als u een erfelijke aanleg heeft voor het krijgen van hart- en/of vaatziekten dan kunt u die erfelijke aanleg niet veranderen. Maar risicofactoren zoals roken of hoge bloeddruk zijn wel te beïnvloeden. U kunt dus zelf iets doen om de kans op hart- en/of vaatziekten te verminderen.

Behandelteam bij hart- en vaatziekten

Uit wie bestaat het behandelteam in uw zorggroep?

  • Uzelf, als patiënt.
  • De huisarts, als eindverantwoordelijke en eerste aanspreekpunt. Uw huisarts houdt altijd rekening met andere aandoeningen waarvoor u wellicht ook onder behandeling bent. Het uitgangspunt is dat de kwaliteit van de aan u geleverde zorg hierdoor verbetert en dat alle geleverde zorg voor u begrijpelijk is.
  • De doktersassistente, uw eerste contact voor als u uw huisarts nodig heeft.
  • De praktijkondersteuner, werkzaam in uw huisartsenpraktijk. De praktijkondersteuner voert een aantal vastgelegde behandelingen en controles uit. Dit gebeurt namens de huisarts en onder diens verantwoordelijkheid. U hebt met de praktijkondersteuner het meeste contact over uw individuele zorgplan.
  • De diëtist, kan u begeleiden bij de problemen die uw voeding u kunnen opleveren.
  • De specialist (internist, cardioloog of neuroloog). Kan eventueel ingeschakeld worden als zich complicaties bij u zouden voordoen.

Voordelen van het werken met een zorgprogramma CVRM

Uw huisarts is aangesloten bij zorggroep ELZHA. Uw huisarts behandelt u volgens een bepaald protocol (ketenzorg). Ketenzorg heeft voor u als patiënt belangrijke voordelen. Doordat de zorgverleners goed met elkaar overleggen, daalt het risico op complicaties of nieuwe gezondheidsproblemen.

© 2020 Webdesign Bureau De Webmakers