Vanaf 6 januari 2020 wordt deze website vervangen door www.hadoks.nl

U vindt hier dan alleen nog actuele informatie over de scholingsactiviteiten in januari en maart 2020.
De nieuwe website www.hadoks.nl vervangt de bestaande websites van www.smashaaglanden.nl, www.elzha.nl en www.shop-pohggz.nl.

Op de nieuwe website vindt u informatie over alle diensten en missie/visie van Hadoks (Haaglandse Dokters).

COPD of longziekte

COPD of longziekte is een ziekte die nooit meer helemaal overgaat. Daardoor kunt u bepaalde dingen niet meer doen, die u voorheen wel kon doen. Het betekent doorgaans dat u uw leven moet veranderen. Dat is niet altijd makkelijk. Samen met u kijken we wat u nog wél kunt. Ook heeft u waarschijnlijk met veel vragen. De zorgverleners uit zorggroep ELZHA helpen u hierbij, ondersteunen u en geven u advies hoe u met COPD kunt omgaan.

Wat is COPD of longziekte

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een ziekte waarbij de luchtwegen blijvend vernauwd zijn en de longen steeds minder goed werken. De oorzaak is een voortdurende (‘chronische’) ontsteking van het slijmvlies van de luchtwegen. Hierdoor raken vooral de kleine vertakkingen van de luchtwegen blijvend beschadigd.

Of u COPD heeft kan worden onderzocht door een blaas-test (longfunctie-test) te doen. Op een longfoto is het niet duidelijk te zien.

Behandelteam bij COPD

Uit wie bestaat het behandelteam in uw zorggroep?

  • Uzelf, als patiënt.
  • De huisarts, als eindverantwoordelijke en eerste aanspreekpunt. Uw huisarts houdt altijd rekening met andere aandoeningen waarvoor u wellicht onder behandeling bent. Het uitgangspunt is dat de kwaliteit van de aan u geleverde zorg hierdoor verbetert en dat alle geleverde zorg voor u begrijpelijk is.
  • De doktersassistente, uw eerste contact voor als u uw huisarts nodig heeft.
  • De praktijkondersteuner, werkzaam in uw huisartsenpraktijk. De praktijkondersteuner voert een aantal vastgelegde behandelingen en controles uit. Dit gebeurt namens de huisarts en onder diens verantwoordelijkheid. U hebt met de praktijkondersteuner het meeste contact over uw individuele zorgplan.
  • De gespecialiseerde verpleegkundige, biedt gespecialiseerde ondersteuning op het specifieke gebied van uw ziekte bv diabetes of COPD.
  • De longarts, arts gespecialiseerd in uw chronische ziekte. Deze komt in beeld als een oordeel van deze specialist nodig is voor uw behandeling.

Voordelen van het werken met een zorgprogramma COPD

Uw huisarts is aangesloten bij zorggroep ELZHA. Uw huisarts behandelt u volgens een bepaald protocol (ketenzorg). Ketenzorg heeft voor u als patiënt belangrijke voordelen. Doordat de zorgverleners goed met elkaar overleggen, daalt het risico op complicaties of nieuwe gezondheidsproblemen.

© 2020 Webdesign Bureau De Webmakers