Vanaf 6 januari 2020 wordt deze website vervangen door www.hadoks.nl

U vindt hier dan alleen nog actuele informatie over de scholingsactiviteiten in januari en maart 2020.
De nieuwe website www.hadoks.nl vervangt de bestaande websites van www.smashaaglanden.nl, www.elzha.nl en www.shop-pohggz.nl.

Op de nieuwe website vindt u informatie over alle diensten en missie/visie van Hadoks (Haaglandse Dokters).

Wat is astma?

Astma is een aandoening van de luchtwegen (buisjes in de longen).

Normaal zijn de luchtwegen wijd genoeg om gemakkelijk in en uit te ademen.

Bij astma zijn de luchtwegen van tijd tot tijd vernauwd. Er kan minder lucht doorheen., het ademen gaat moeilijker en u wordt benauwd. De vernauwing van de luchtwegen komt doordat ze gevoleig zijn voor bepaalde prikkels.

Als reactie op de prikkels trekken de spieren de spiertjes rond de luchtwegen samen.

Daardoor worden de luchtwegen nauwer en kunt u minder ademen en uw ademhaling kan piepend klinken.

Hoe ziet uw behandeling er uit?

De behandeling in de huisartsenpraktijk bestaat uit controle (zo vaak als het nodig is) door de huisarts en de praktijkondersteuner. Denk aan:

Bespreken van uw klachten aan de hand van vragenlijsten ziektelast bij COPD (CCQ)  of astma (ACQ)

Aandacht voor medicatie.

Eventueel longfunctiemeting

Adviezen en afspraken over uw leefstijl

Wie zijn uw zorgverleners?

 • Uw huisarts en praktijkondersteuner zorgen voor begeleiding, behandeling en controle.
 • De diëtiste adviseert over uw gezondheid en voedingspatroon.
 • De fysiotherapeut begeleidt u naar een actieve leefstijl indien dat nodig is.
 • De apotheker controleert en adviseert over uw medicijngebruik.

Individueel zorgplan

Als patiënt heeft u een grote rol in uw gezondheid. Samen met uw huisarts en praktijkondersteuner maakt u een behandelplan. Zelfmanagement is daarbij belangrijk: u komt zelf in actie en houdt zelf de regie.

Wat verwachten wij van u?

U kunt zelf een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen en verminderen van de klachten door:

 • Niet roken
 • Gezond eten
 • Voldoende bewegen
 • Te zorgen voor een gezond gewicht
 • Uw medicijnen gebruiken zoals het is uitgelegd
 • Goed omgaan met stress
 • De jaarlijkse griepprik halen

 

© 2020 Webdesign Bureau De Webmakers