Zorggroep Adviesraad (ZAR)

Bij zorggroep ELZHA is een Zorggroep Adviesraad actief die bestaat uit ELZHA
huisartsen, praktijkondersteuners en ketenpartners. Heeft u opmerkingen of
vragen over het reilen en zeilen van de Zorggroep en de ketenzorg, benader deze
collega's. Zij kunnen voor u een belangrijke klankbordrol vervullen.De leden zijn te
bereiken via email adres info@elzha.nl.

Notulen van de ZAR vergaderingen kunt u opvragen op info@elzha.nl.

Jerry Ramadhin

huisarts


Jacobine Bos

huisarts


Cuinera Hoekstra

huisarts


Cathelijn van Hoolwerff

huisarts


Robert Jan de Vos

huisarts


Verena Dirkse

huisarts


Maurits Vinkers

huisarts


Polien van der Krogt

POH


Diana den Drijver

POH


Lotje Scheuer

POH


Piet Lock

POH


Iris Walsmit

diëtiste


© 2019 Webdesign Bureau De Webmakers