Vanaf 6 januari 2020 wordt deze website vervangen door www.hadoks.nl

U vindt hier dan alleen nog actuele informatie over de scholingsactiviteiten in januari en maart 2020.
De nieuwe website www.hadoks.nl vervangt de bestaande websites van www.smashaaglanden.nl, www.elzha.nl en www.shop-pohggz.nl.

Op de nieuwe website vindt u informatie over alle diensten en missie/visie van Hadoks (Haaglandse Dokters).

Procedure Veilig Incidenten Melden (VIM)

Zorggroep ELZHA heeft een procedure Veilig Incidenten Melden om, als organisatie inzicht krijgen in tekorten en knelpunten in (de organisatie) van ketenzorg welke een risico vormen voor de kwaliteit van de patiëntenzorg en/of andere kwaliteitsaspecten.

Wat is een incident: Elke onbedoelde gebeurtenis die de patiënt bereikt heeft en die tot schade aan de patiënt heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) kan leiden.


Bent u betrokken bij een (bijna) incident ketenzorg, verzoeken wij u dit (bijna) incident op onderstaand formulier te melden.

Na melding van het incident wordt er binnen 2 weken contact met u opgenomen.

Voor uitgebreide informatie over de VIM procedure van de zorggroep, klik hier.

*
*
*
*
*

Welke patiënt is betrokken bij het (bijna-)incident?
I.v.m. de patiënt privacy, de BSN gegevens mondeling doorgeven aan de klachtenfunctionaris, die contact met u zal opnemen.

*
*
*
*

Beschrijf wat en waarom een (bijna-)incident is gebeurd, uitdrukkelijk niet wie er schuldig aan is.

*

Wie is mogelijk nog meer betrokken bij het (bijna-)incident?
We gaan er van uit dat deze personen van uw melding op de hoogte zijn, of daaraan bijgedragen hebben.

Wat is er gebeurd? Beschrijf in ieder geval nauwkeurig de feiten en de omstandigheden die naar uw idee aan het incident bijgedragen hebben.

*
*

Hoe schat u zelf de ernst in van wat had kunnen gebeuren? 0 - niet ernstig, 10 zeer ernstig

*

Wat heeft u vervolgens gedaan?

*
*
*
© 2021 Webdesign Bureau De Webmakers