Over ELZHA

ELZHA (Eerstelijns Zorggroep Haaglanden) ondersteunt huisartsen bij het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg voor patiënten met een chronische aandoening. Bij ELZHA zijn ruim 200 huisartsen aangesloten. Samen realiseren we betere chronische zorg.

Deze zorg wordt geboden vanuit de huisartsenpraktijk, in samenwerking met andere eerstelijns disciplines, zoals de diëtiste of podotherapeut, en eventueel de tweede lijn, de ziekenhuizen. Door onze gezamenlijke aanpak neemt de kans op complicaties af en zijn we in staat eventuele problemen eerder te constateren.

Wat ELZHA doet

Het bureau ELZHA functioneert als de backoffice voor de aangesloten huisartsen. ELZHA faciliteert en ondersteunt zodat de huisarts kwalitatief hoogwaardige zorg in de praktijk kan blijven leveren.

 • We onderhandelen met zorgverzekeraars en ketenpartners m.b.t contract en tarief
 • We verwerken de declaraties van aangesloten huisartsen(praktijken)
 • We verzorgen indicatorenrapportages voor alle aangesloten huisartsen(praktijken)
 • We structureren de zorgverlening met verwijscriteria, protocollen en zorgprogramma's
 • We bewaken de kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening
 • We organiseren nascholingen
 • We brengen huisartsen in contact met andere eerstelijns disciplines
 • We informeren over en staan huisartsen bij op het gebied van wet- en regelgeving, financiering, inhoudelijke zorg en organisatie

Ketenzorg

De Inspectie voor Gezondheidszorg omschrijft ketenzorg als volgt:

"Ketenzorg is het samenhangende geheel van zorginspanningen door verschillende zorgaanbieders bij één lijder aan een bepaalde ziekte. Bij ketenzorg treedt één zorgaanbieder op als hoofdcontractant naar de verzekeraar."

Zorggroep ELZHA treedt op als hoofdcontractant. Wij sluiten contracten af met zorgaanbieders (huisartsen, diëtisten, podotherapeuten etc.) welke als 'onderaannemer' functioneren. De uitgangspunten van onze ketenzorg zijn:

 • Compleet zorgaanbod voor de patiënt
 • Georganiseerd rondom het primaire proces, in dit geval de huisarts
 • Patiëntgerichte zorg
 • Procesmatige aanpak
 • Alle partijen werken samen om de beste zorg voor de patiënt te verlenen

Werkgebied ELZHA

ELZHA is werkzaam in de regio Haaglanden. Naast de stad Den Haag omvat dit de randgemeenten Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en een deel van Voorschoten.

De oprichting van ELZHA

ELZHA is ontstaan vanuit het idee om krachten te bundelen. De aankondiging van de DBC (keten) financiering voor chronische ziektebeelden als diabetes, CVRM en COPD, bracht een administratieve verandering met zich mee. ELZHA werd opgericht om deze backoffice activiteiten gezamenlijk uit te voeren. ELZHA is gevormd vanuit de fusie van twee zorggroepen (HAZEL en Haaglanden) en is opgericht op 1 januari 2010.

© 2019 Webdesign Bureau De Webmakers