Vanaf 6 januari 2020 wordt deze website vervangen door www.hadoks.nl

U vindt hier dan alleen nog actuele informatie over de scholingsactiviteiten in januari en maart 2020.
De nieuwe website www.hadoks.nl vervangt de bestaande websites van www.smashaaglanden.nl, www.elzha.nl en www.shop-pohggz.nl.

Op de nieuwe website vindt u informatie over alle diensten en missie/visie van Hadoks (Haaglandse Dokters).

Herkent u zich in de onderstaande punten?

Een aantal patiënten is goed ingesteld m.b.t. hun diabetes en kan waarschijnlijk toe met minder zorg.

U voelt het protocol meer als een keurslijf in plaats van een richtlijn.

Los laten van het protocol ziet u als uitdaging .

U zou graag uw patiënten meer zorg op maat leveren.

Dan bent u misschien de juiste kandidaat voor ons  project!

ELZHA faciliteert de ketenzorg voor de diabetes patiënten.  In de loop van de jaren is de kwaliteit van zorg fors verbeterd. Het  meer gestructureerd en geprotocoliseerd  werken heeft hier een positieve rol in gespeeld.  Naast de toename van de kwaliteit van de zorg is de betrokkenheid van de patiënt in de zorg meer toegenomen. Niet alleen de patiënt maar ook de zorgverlener vraagt om een meer actieve betrokken rol van de patiënt.  Dit vraagt ook meer variatie in het zorgaanbod en meer mogelijkheden om zorg op maat aan te kunnen bieden.  De "One Size Fits all" werkwijze van het huidige diabetes protocol is  dan ook toe aan een aanpassing waar de ruimte voor de meer zelfstandige patiënt aanwezig zal zijn.

Graag willen we als zorggroep onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het protocol meer patiënt gericht toe te gaan passen.  We gaan hierbij uit van de gedachte dat u als  huisarts en POH de deskundigheid heeft om de zorg te leveren maar hiervoor de ruimte nodig heeft om zorg op maat te kunnen leveren.

Dit heeft geleid tot het volgende project:

Protocol los: elke patiënt  een eigen plan!

We gaan een aantal praktijken de ruimte geven om gedurende een jaar diabeteszorg op maat te leveren. U gaat gedurende dit jaar op onderzoek uit hoe u uw patiënten meer in de regie van hun eigen zorg kan zetten. We geven u de ruimte en de ondersteuning om dit optimaal toe te passen.

Wat vragen we van u:

We vragen u mee te denken hoe in uw praktijk de zorg voor patiënten in te richten. Wat heeft u nodig om de patiënt meer in de regie te krijgen? Vervolgens gaan we u ondersteunen en faciliteren bij het uitvoeren van deze ideeën.

We vragen vanzelfsprekend een betrokkenheid en bereidheid tot uitvoeren van deze ideeën.

Gedurende het jaar komt u met de andere praktijken bij elkaar en deelt u elkaars ideeën en ervaringen. Indien er behoefte is aan extra scholing wordt dit georganiseerd.

Goed om te weten:

Het project wordt uitgevoerd door ELZHA  (drs. Karin Busch, projectleider  en drs.  Sytske van Bruggen, beleidsmedewerker onderzoek)  en  de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC:  dr. Marise Kasteleyn en prof. dr.  Niels Chavannes, tevens als wetenschappelijk adviseur verbonden aan Ineen.

U krijgt een vergoeding voor deelname aan het onderzoek.

Volledige uitbetaling van het DBC-tarief diabetes gedurende het projectjaar.

Gedurende het jaar geen beoordeling op basis van de procesindicatoren.

Deelname is voor  koploper praktijken.

Durft u hierover na te denken en staat u open voor een nieuwe uitdaging?

Kom dan naar de informatiebijeenkomst samen  met uw POH op donderdag 15 oktober of maandag 19 oktober . De bijeenkomst duurt van 17:00 tot 19:00.

Aanmelden kan via info@elzha.nl uiterlijk 12 oktober.

17.00 - 17.30 uur: inloop met broodje en koffie/thee

17.30 - 18.30 uur: informatiebijeenkomst

18.30 - 19.00 uur: afronding en drankje

© 2020 Webdesign Bureau De Webmakers