Project Hadok's

Op dit moment is een aantal verschillende organisaties actief in de regio Haaglanden op het gebied van huisartsenzorg: Smash (Stichting Mobiele Artsen Service Haaglanden) regelt de spoedeisende hulp van huisartsen ’s avonds, ’s nachts, in het weekend én op alle erkende feestdagen. ELZHA (Eerstelijns Zorggroep Haaglanden) is de zorggroep in de regio die de zorg op zich neemt voor patiënten met diabetes, COPD, astma en CVRM. De HKH (Huisartsen Kring Haaglanden) is de belangvereniging van huisartsen in de regio. SHOP  detacheert praktijkondersteuner GGZ naar huisartsenpraktijken.

Alle vier de genoemde organisaties zijn in de huidige situatie grotendeels zelfstandig actief op het gebied van huisartsenzorg in de regio Haaglanden. Vanuit deze situatie is het idee ontstaan om de krachten van de verschillende organisaties te bundelen. Onder de projectnaam ‘Hadok’s´ (Haaglandse dokters) onderzoeken de verschillende organisaties de mogelijkheden tot één sterke organisatie voor alle huisartsen. 

SMASH, ELZHA en HKH hebben op 28 september 2017 een intentieverklaring ondertekend waarin het principebesluit, om één organisatie te gaan vormen, formeel is genomen. SHOP heeft zich, mede op uitnodiging van de genoemde partijen, kort na ondertekening van deze intentieverklaring als beoogd fusiepartner bij deze verkenning aangesloten.

Uitgangspunten Hadok’s
Zoals gezegd is het de bedoeling om binnen HADOK’s de krachten te bundelen. Het doel is tot een sterke, nieuwe organisatie te komen waarin huisartsen optimaal ondersteund kunnen worden en waar de huisarts ‘in the lead is’. 

Inmiddels is de zogenaamde pre-fusiefase succesvol afgerond. In deze fase zijn uitgangspunten afgesproken waarbinnen de fusie zou moeten plaatsvinden. De volgende fase in het traject, de fase die nu zal starten, is de voorbereidingsfase. In deze fase zal onder meer een businesscase en een concreet plan van aanpak voor het vervolg worden opgesteld.

Informatievoorziening en betrokkenheid
Om de huisartsleden periodiek over de voortgang van het project Hadok’s te informeren plannen we momenteel een aantal regiobijeenkomsten, opdat we met de huisartsen in gesprek kunnen gaan over de voorliggende plannen.

© 2019 Webdesign Bureau De Webmakers