Vanaf 6 januari 2020 wordt deze website vervangen door www.hadoks.nl

U vindt hier dan alleen nog actuele informatie over de scholingsactiviteiten in januari en maart 2020.
De nieuwe website www.hadoks.nl vervangt de bestaande websites van www.smashaaglanden.nl, www.elzha.nl en www.shop-pohggz.nl.

Op de nieuwe website vindt u informatie over alle diensten en missie/visie van Hadoks (Haaglandse Dokters).

Hadoks van start
Op 1 januari jl. is Hadoks (Haaglandse dokters) van start gegaan, de ondersteuningsorganisatie voor huisartsen in de regio Haaglanden.

Zorggroep ELZHA, SHOP, Smash en een deel van de activiteiten van de HKH zijn samengevoegd tot ‘Hadoks’. Door de samenvoeging kan nog beter gewerkt worden aan het versterken en ondersteunen van de huisartsenzorg, de patiëntenzorg en het opleiden van zorgprofessionals.

De concentratie van de activiteiten stelt Hadoks in staat om alle mogelijkheden voor onderlinge samenwerking volledig te benutten. De meerwaarde van de samenwerking is vooral gelegen in:
a. Eén aanspreekbare organisatie zijn voor alle partners in de regio
b. (gelijk) Gericht werken aan strategische en inhoudelijke ambities
c. Optimaal benutten van kennis en middelen
d. Gezamenlijke afspraken maken over de zorg in de regio

Ruim 700 huisartsen maken op dit moment al gebruik van één of meer diensten van Hadoks.

Benoeming Raad van Bestuur
Om deze dynamische organisatie samen met alle medewerkers samen vorm te geven zijn per 1 januari jl. Rob Jansen en Henriëtte Dekkers-Sinke benoemd tot Raad van Bestuur (RvB) Hadoks. Rob Jansen zal de functie van voorzitter RvB vervullen en Henriëtte Dekkers-Sinke de functie van lid RvB.

© 2020 Webdesign Bureau De Webmakers