Vanaf 6 januari 2020 wordt deze website vervangen door www.hadoks.nl

U vindt hier dan alleen nog actuele informatie over de scholingsactiviteiten in januari en maart 2020.
De nieuwe website www.hadoks.nl vervangt de bestaande websites van www.smashaaglanden.nl, www.elzha.nl en www.shop-pohggz.nl.

Op de nieuwe website vindt u informatie over alle diensten en missie/visie van Hadoks (Haaglandse Dokters).

Haagse zorgaanbieders werken samen aan substitutie

ELZHA ondertekend mede de samenwerking tussen de ziekenhuizen, HKH en ELZHA t.a.v. substitutie in de regio.

Zorgaanbieders in de regio Den Haag gaan samen bedenken hoe de groeiende zorgvraag verschoven kan worden van het ziekenhuis naar de huisarts of hulpverleners in de wijken. Substitutie is volgens de betrokken partijen onontbeerlijk om de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg te waarborgen.

De Commissie Substitutie Haaglanden (CSH) is een gezamenlijk initiatief van zorgverzekeraars CZ en Menzis, de ziekenhuizen HMC (Haaglanden Medisch Centrum), HagaZiekenhuis en de huisartsen (Huisartsenkring Haaglanden en Zorggroep ELZHA). De commissie zal een regionale agenda opstellen die door alle betrokken zorgpartners onderschreven wordt. Zo ontwikkelt zich een regionaal programma voor verschuiven van zorg, maar met behoud van de ‘couleur locale’ van de individuele zorgpartners.

Door het delen en verbinden van goede voorbeelden bij de verschillende (veelal kleine) initiatieven zal het tempo waarin de nieuwe werkvormen in de praktijk van de huisartsen opgepakt worden aanzienlijk versneld worden. “Wij kunnen dit gezamenlijk realiseren omdat de kwaliteit van de patiëntenzorg hierbij leidend is en we ervan overtuigd zijn dat dat dé onvoorwaardelijke bindende kracht”, is aldus Hedwig Vos, voorzitter van de HKH, de vereniging van huisartsen in de Haagse regio. De Haagse regio loopt voorop met deze aanpak.

HR_Haga_Substitutie_9043.jpg

Vertegenwoordiging van Zorggroep ELZHA, Huisartsenkring Haaglanden, HagaZiekenhuis en Haaglanden Medisch Centrum

HR_Haga_Substitutie_9019.jpg

Van links naar rechts Evelien van der Schoor, huisarts en bestuurder zorggroep ELZHA, Karel Ronday reumatoloog en medisch directeur HagaZiekenhuis, Hedwig Vos, huisarts en voorzitter bestuur Huisartsen Kring Haaglanden en Renée Barge, lid Raad van Bestuur Haaglanden Medisch Centrum

© 2020 Webdesign Bureau De Webmakers