070 - 8200 830 info@elzha.nl

Carrousel nascholingsavonden van ELZHA
op 27 september en 11 oktober a.s. voor
huisarts en POH

U wordt van harte uitgenodigd voor deze kosteloze nascholing van ELZHA.

Programma

16.00 uur Ontvangst met koffie, thee en cake
16.30 uur Plenaire bijeenkomst
17.15 uur Workshops ronde 1
18.15 uur Lichte maaltijd
19.45 uur Workshops ronde 2
20.45 uur Afsluitende borrel

Inhoud:
Plenaire bijeenkomst: Bekostiging en organisatie van wijkgericht werken: wat betekent dat voor de huisarts in de dagelijkse praktijk. In 2018 zal de bekostiging van wijkgericht werken wijzigen. Deze wijzigingen hebben mogelijk consequenties voor uw huisartspraktijk, waardoor het belangrijk is dat u juist geïnformeerd bent.
Spreker: Leo Kliphuis, directeur zorggroep Huisartsen Utrecht Stad

Keuze uit 2 van de onderstaande 3 workshops:

1. Alles wat u wil weten over de financiën rondom de ketenzorg programma’s
- Wat is de financiële rol van de huisarts en ketenpartner in de ketenzorg DBC.
- Waar vindt ik de overzichten van de DBC uitbetalingen?
- Wat is het effect van patiënten ingeschreven in 2 praktijken op de praktijk indicatoren?
- Hoe werkt de nieuwe verrichtingen administratie in het KIS?
- Financiële vergoedingen buiten het KIS om.
- en meer…..
Sprekers: Jeroen Bode, hoofd bedrijfsvoering ELZHA en Mostafa Aichouri, sr. administrateur ELZHA

2. Consultatiefunctie internist binnen de DM2 keten
Uw DM2 patiënt blijft onder behandeling bij de huisarts en de internist geeft via het KIS een behandeladvies.
De workshop geeft u inzicht in:
- de werkwijze tussen huisartspraktijk en internist
- praktische aanpak
- casuïstiek
Sprekers: Mirjam Timmerman, kaderhuisarts DM, Corinne Buytendijk, kaderhuisarts DM in opleiding, Maarten van Aken, internist-endocrinoloog Haga, Lisanne van der Plas, internist Haga

3. Hartfalen en samenwerking tussen huisarts en cardioloog
- In deze workshop krijgt de deelnemer inzicht in de verschijnselen waarmee patiënten met hartfalen zich kunnen presenteren op het spreekuur.
- Besproken wordt welke tools de huisarts voorhanden heeft om de diagnose waarschijnlijk te maken.
- De rol van de tweede lijn wordt besproken in het vaststellen van de diagnose en het nader duiden van de oorzaak van hartfalen.
- Ten slotte zal aandacht worden besteed aan het nieuwe ketenzorg programma “hartfalen in de eerste lijn”, welke de ELZHA in samenspraak met de tweede lijn ontwikkelt.
Sprekers: Erik van Duin, kaderhuisarts Hart- en Vaatziekten en Sjoerd Mollema, Cardioloog HMC


Doelgroep: de avonden zijn bedoeld voor huisarts en POH. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van huisarts en POH tijdens de scholing.

De scholingsavonden worden gehouden in het mooie nieuwe Haagse Campus gebouw van de Universiteit Leiden, pal naast het Centraal Station in Den Haag. Parkeren in de parkeergarages: Turfmarkt, Helicon, Spui of Stadhuis. Parkeren op eigen kosten. Komt u vooral met de fiets of het openbaar vervoer. Bewaakte gratis fiets parkeer kelder onder het stadhuis.

Aanmelden klik hier

© 2017 Webdesign Bureau De Webmakers