Diversiteit in Diabetes

Deze website biedt behandelaars in de 1e en 2e lijn handvatten om in de spreekkamer te gebruiken voor de behandeling van en advisering aan diabetespatiënten van niet westerse-afkomst en laaggeletterden.

Link naar de website

© 2018 Webdesign Bureau De Webmakers