Vanaf 6 januari 2020 wordt deze website vervangen door www.hadoks.nl

U vindt hier dan alleen nog actuele informatie over de scholingsactiviteiten in januari en maart 2020.
De nieuwe website www.hadoks.nl vervangt de bestaande websites van www.smashaaglanden.nl, www.elzha.nl en www.shop-pohggz.nl.

Op de nieuwe website vindt u informatie over alle diensten en missie/visie van Hadoks (Haaglandse Dokters).

  • Zorgketens in 2017

-          Nieuw: ELZHA heeft per 1 januari 2017 het ketenzorg programma Astma gecontracteerd bij de zorgverzekeraars. Praktijken die reeds deelnemen aan het COPD zorgprogramma en graag willen verbreden naar de longzorg vragen wij van de mogelijkheid tot contractering van het zorgprogramma Astma via ELZHA gebruik te maken. Als u nog niet deelneemt aan de COPD keten en toch wil starten met longzorg (Astma en COPD) is dit ook mogelijk. Per 1 januari 2017 is het niet meer mogelijk om via het individuele huisartsencontract met CZ, binnen de POH-module een opslag voor Astmazorg te contracteren.

-          Oproep: Als u nog niet deelneemt aan de zorgprogramma's COPD, Vasculair Risico Management Secundaire Preventie of Vasculair Risicomanagment Primaire Preventie, en dit in 2017 wel wilt gaan doen ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk uw aanmelding, indien mogelijk vóór 6 december.

Als u twijfelt of deelname voor u haalbaar is, kunt u dit bij uw aanmelding aangeven. De stafverpleegkundige van ELZHA kijkt dan samen met u en uw POH wanneer instroom mogelijk is.

-          Aanmelden zorgketen(s):

U kunt in 2017 per kwartaal starten met het ketenzorg programma  Astma en met een nieuwe keten starten.

-          Als U met ingang van 1 januari 2017 wilt starten ontvangen wij liefst voor 6 december uw reactie, door een bericht naar: info@elzha.nl

-          Als u meer tijd nodig heeft of twijfelt of deelname haalbaar is ontvangen wij eveneens graag uw reactie  info@elzha.nl

-          Geef in uw reactie aan met welke keten uw mogelijk wilt gaan starten en per welk kwartaal, april, juli of oktober 2017 en met welke keten,  Astma, COPD,VRM-SP, en /of  VRM-PP

  • Overige highlights

-          Leefstijl: ELZHA gaat in 2017 inzetten op leefstijl door o.a. het contracteren van leefstijlcoaches en het aanbieden van leefstijlprogramma’s in groepsverband. In samenwerking met de afdeling Huisartsgeneeskunde (Public Health en Eerstelijns Geneeskunde) van het LUMC wordt er onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de leefstijlprogramma's. De leefstijlinterventies komen in 2017 voor de gehele regio beschikbaar en aanmelding gaat via het KIS verlopen. Vanuit ELZHA kan de stafmedewerker leefstijl uw praktijk helpen bij het gericht inzetten van leefstijlinterventies voor uw patiënten.

-          Over het Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen zijn gesprekken met CZ/Menzis gaande. De gesprekken hebben betrekking op de inzet van onafhankelijk wijkverpleegkundige en de mogelijkheid voor huisartsen die dit willen gezamenlijk contracteren van de ouderenzorgmodule. ELZHA kan op verschillende wijzen ondersteunen bij het implementeren van het zorgprogramma Kwetsbare ouderen: op praktijk- en wijkniveau bij de opbouw van het geriatrisch netwerk, in de informatievoorziening, als intermediair tussen huisartsenpraktijken en thuiszorgorganisatie. 

© 2020 Webdesign Bureau De Webmakers