HADOKs heeft uw stem nodig!

Dringende oproep aanwezig te zijn tijdens de
Buitengewone ALV op woensdag 3 oktober

Op 3 oktober 2018 om 20.00 uur vindt de Buitengewone Algemene Ledenvergadering ELZHA plaats over de HADOKs fusie.

Locatie: Marriott Hotel, Johan de Wittlaan 30, 2517 JR Den Haag (500 m. van het kantoor van ELZHA)

Als lid van ELZHA wordt u dringend verzocht uw stem uit te brengen over de belangrijkste organisatieverandering van de afgelopen acht jaar: bent u voor of tegen de fusie tussen
ELZHA, HKH, SHOP en Smash onder de werknaam HADOKs.

Een positief besluit kan alleen worden genomen indien 2/3 van alle ELZHA-leden tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering het fusievoorstel ondersteund. Dat zijn ruim 140 leden!! Uw stem is daarom essentieel!
U kunt zelf stemmen tijdens de vergadering of voorafgaand aan de vergadering een ander lid machtigen een stem namens u uit te brengen.

Graag ontvangen wij uw bevestiging van aanwezigheid door een reactie op dit bericht (reply email) voor woensdag 26 september aanstaande

0 Ik kom naar de ALV op 3 oktober

0 Ik kom niet naar de ALV op 3 oktober, maar ik laat mij vertegenwoordigen door een collega.
Wilt u van de machtiging gebruikmaken dan moet u het machtigingsformulier in de bijlage ondertekenen en aan een collega meegeven. Er is een maximum van 10 machtigingsformulieren per ELZHA-lid.

Eigen naam ......................................................................................................................................................

De onderliggende juridische stukken ontvangt u twee weken voorafgaand aan de vergadering.
Tot ziens op 3 oktober!

© 2019 Webdesign Bureau De Webmakers