Algemene Verordening Gegevensbescherming: Moet ik een
verwerkersovereenkomst sluiten met ELZHA?

Sinds afgelopen vrijdag 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming echt van kracht. Een ieder heeft de afgelopen tijd veel tijd gestoken in het AVG klaar maken van zijn of haar organisatie. Hiervoor zijn registers van verwerkingen opgesteld, privacyverklaringen geplaatst op de website, in enkele gevallen is een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld en er zijn verwerkersovereenkomsten gesloten met verwerkers.

Over de verwerkersovereenkomst krijgt ELZHA regelmatig nog vragen. Om die onduidelijkheid weg te nemen hierbij aanvullende uitleg over de verwerkersovereenkomst en de rol van ELZHA. 

Verwerkersovereenkomsten worden gesloten met partijen die namens de verantwoordelijke partij persoonsgegevens verwerken. Hierbij gaat het om dienstverleners die geen invloed hebben op het doel van de verwerking en de in te zetten middelen. Het gaat dus om partijen als de HIS leverancier en de salarisadministratie. Deze partijen voeren contractueel overeengekomen handelingen uit namens de huisartspraktijk. ELZHA wordt door velen gezien als een verwerker. Wij ontvangen dan ook van verschillende praktijken een verwerkersovereenkomst met het verzoek deze getekend terug te sturen. ELZHA wordt echter aangemerkt als gedeeld verantwoordelijke. Samen met de huisarts is ELZHA verantwoordelijk voor de zorg voor chronisch zieken. ELZHA bepaalt mede het doel en de middelen. ELZHA stelt bijvoorbeeld het KIS beschikbaar en onderhoudt het contract hiervoor met Vital Health. Met Vital Health heeft ELZHA uiteraard wel een verwerkersovereenkomst gesloten. Tussen de huisartsprakijk en ELZHA worden dus geen verwerkersovereenkomsten gesloten. Dit geldt evenmin voor alle zorgverleners waarmee samengewerkt wordt.

 

© 2019 Webdesign Bureau De Webmakers