Tijdens de goed bezochte Buitengewone Algemene Ledenvergadering van ELZHA op 3 oktober j.l. heeft het ELZHA bestuur haar voorgenomen besluit tot de HADOKs fusie aan haar leden voorgelegd. Een meerderheid van de leden heeft haar stem laten horen en ingestemd  met de fusie. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de overgang naar HADOKs.

 

© 2019 Webdesign Bureau De Webmakers