Vanaf 6 januari 2020 wordt deze website vervangen door www.hadoks.nl

U vindt hier dan alleen nog actuele informatie over de scholingsactiviteiten in januari en maart 2020.
De nieuwe website www.hadoks.nl vervangt de bestaande websites van www.smashaaglanden.nl, www.elzha.nl en www.shop-pohggz.nl.

Op de nieuwe website vindt u informatie over alle diensten en missie/visie van Hadoks (Haaglandse Dokters).

 

 

Tijdens de goed bezochte Buitengewone Algemene Ledenvergadering van ELZHA op 3 oktober j.l. heeft het ELZHA bestuur haar voorgenomen besluit tot de HADOKs fusie aan haar leden voorgelegd. Een meerderheid van de leden heeft haar stem laten horen en ingestemd  met de fusie. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de overgang naar HADOKs.

 

© 2020 Webdesign Bureau De Webmakers