FHA - Effectief communiceren met laaggeletterden woensdag 18 september 2019

Doelgroep Huisartsen, POH's somatiek en doktersassistenten in Achterstandswijken praktiserend in de regio Den Haag
Organisatie WDH en FHA
Datum Woensdag 18 september 2019
Aanvang 17.00 - 20.30 uur
Locatie President Kennedylaan 15-1e etage te Den Haag
Inlichtingen bteutenberg@kringhaaglanden.nl
Accreditatie 3 uur
Prijs vanaf € 35

Cursusinformatie

Toelichting training ‘Effectief communiceren met laaggeletterden’
Hoe herkent u een patiënt of cliënt die laaggeletterd is? En hoe past u uw communicatie aan op het niveau van deze patiënt? In Nederland zijn ongeveer 1,3 miljoen mensen laaggeletterd. Ongeveer een derde hiervan heeft een migrantenachtergrond en Nederlands als tweede taal. Laaggeletterden hebben moeite met het begrijpen en lezen van informatie of het opvolgen van instructies. Dit kan gevolgen hebben voor het juiste medicijngebruik of de therapietrouw. Deze mensen maken ook minder vaak gebruik van preventieve screening voor ziekten. Diagnoses voor ziekten worden vaker in een later stadium vastgesteld. Door de lage gezondheidsvaardigheden, laaggeletterdheid of beperkte beheersing van het Nederlands zijn zij minder goed in staat tot zelfmanagement.


Leerdoelen:
In de training ‘Effectief communiceren met laaggeletterden’ leert u met uw vragen, informatie en adviezen beter aan te sluiten op het scholingsniveau en het niveau Nederlands van de patiënt.

Wat komt er tijdens de training aan bod?

  • Inzicht in de mogelijkheden van uw cliënten om de informatie, adviezen en vragen te begrijpen.
  • Hoe kunt u de communicatie aansluiten op de mogelijkheden van uw cliënt.
  • Praktische tips voor het herkennen van laaggeletterden in uw praktijk.
  • Oefenen van de ‘teach-back methode’.
  • Gelegenheid om te oefenen in communiceren met laaggeletterden met medewerking van een acteur.

Inschrijven

U kunt niet meer inschrijven voor deze cursus. Deze is vol.

© 2020 Webdesign Bureau De Webmakers