EKC basis cursus donderdag 5 maart en vrijdag 6 maart 2020

Doelgroep Huisartsen
Organisatie Hadoks Academie
Datum donderdag 5 maart en vrijdag 6 maart 2020
Aanvang Van 9.00 tot 17.00 uur
Locatie Hadoks, President Kennedylaan 15 te Den Haag
Inlichtingen bteutenberg@hadoks.nl
Accreditatie 13
Prijs vanaf € 620

Cursusinformatie

Waarom deze nascholing voor u belangrijk is .

Deze cursus leidt huisartsen op tot Erkend Kwaliteits Consulent (EKC). Voor de accreditering van groepsbijeenkomsten (toetsgroepen, FTO, etc.) is het verplicht een EKC in de groep te hebben. De toekomstige accreditering van huisartsenpraktijken zal allerlei vragen oproepen naar verbeterplannen in de huisartsenpraktijk. Patiënten, overheid en zorgverzekeraars vragen van huisartsen om zich bezig te houden met kwaliteitsverbetering van de gezondheidszorg in de eerste lijn. Nascholing alleen is dan vaak niet voldoende.

Tot de taak van de Erkend KwaliteitsConsulent wordt gerekend
Het coördineren van nascholing binnen Hagro, toetsgroep of ander samenwerkingsverband; het coördineren van FTO-bijeenkomsten; het coördineren en bewaken van de implementatie van afspraken binnen de groep en de evaluatie van de resultaten, intermediair zijn tussen huisartsengroep en Hadoks Academie (dat wil zeggen: de wensen van de groep m.b.t. deskundigheidsbevordering kenbaar maken bij Hadoks Academie en de plannen van de Hadoks Academie kenbaar maken in de groep).

Bevoegdheden Erkend KwaliteitsConsulent
De Erkend KwaliteitsConsulent ziet toe op de kwaliteit van nascholing in huisartsgroepen en vormt hiermee een soort garantie, waardoor de bijeenkomst q.q. geaccrediteerd is.

Opleiding
De basiscursus beslaat twee achtereenvolgende dagen en is voor 13 uur geaccrediteerd. De consulenten voor de cursus worden geleverd door NHG/LHV. Tijdens de cursus komen onderwerpen aan de orde als: mijn rol als EKC, hoe kies ik mijn onderwerpen, hoe motiveer ik mijn groep; nieuwe onderwijsideeën; het maken van kwaliteitsplannen en hoe implementeer ik wat ik heb geleerd. Na de basiscursus worden er tweemaal per jaar  terugkomdagen georganiseerd door de Hadoks, waar opgedane ervaringen en nieuwe ontwikkelingen uitgewisseld kunnen worden.

Consulent: Joukje Garretsen

Inschrijven

Perso(o)n(en)
*

*
Captcha Code

Click the image to see another captcha.

© 2020 Webdesign Bureau De Webmakers