Bij- en nascholing

Het nascholingsbureau

Voor informatie over consultatie, intervisie, DKB-pakketten, FTO-groepen, toetsgroepen en inschrijvingen kunt u contact opnemen met de bureaucoördinator: 

B. Teutenberg
T (070) 302.98.22 
wdh@kringhaaglanden.nl 

Wilt u meer weten over de inhoud en planning? Of heeft u suggesties met betrekking tot het scholingsaanbod? Neemt u dan contact op met één van de DC, PC-en of PAM-er: 

Ellis van Biezen , Districtscoördinator 
T 070-3214567
ellisvanbiezen@outlook.com 

Eric Warmenhoven, Plaatselijk coördinator
T 070-325 44 30 
emwarm@gmail.com

Annemarie Joustra, Plaatselijk coördinator
T 070-327 06 36
mailto:amjoustradijkhuis@gmail.com

Ger Bulder, Perifeer Accreditatie Medewerker 
T 06-55161147
gmbulder@ziggo.nl 


Handleidingen van uw PAM, G. Bulder.

Handleiding Accreditatie Aanvragen in GAIA 
Handleiding inloggen in persoonlijk dossier in GAIA


Nieuws van het College Voor Accreditering Huisartsen (CVAH).

Binnenkort wordt het nieuwe centraal automatiseringssysteem voor het automatisch aanbieden, coördineren en registreren van geaccrediteerde nascholingen (GAIA) ingevoerd. Niet alleen ons WDH-aanbod, maar ook uw eigen FTO’s zullen daarin verwerkt en bijgehouden moeten gaan worden. Huisartsen krijgen daartoe een eigen elektronisch dossier, gekoppeld aan de BIG-registratie. Bij herregistratie machtigt de huisarts dan de HVRC om dit dossier in te zien. Mogelijk reeds begin volgend jaar wordt dit systeem in fases beschikbaar gesteld aan de huisartsen! Nascholingspunten zullen daarin bijgeschreven worden door de WDH en door de erkend kwaliteit consulent (EKC-er).

Het is dus zaak om bij uw FTO en andere groepsnascholingen (o.a. intervisie, Balint etc.) altijd een EKC-er aanwezig te hebben voor het laten accrediteren van uw groepsnascholingen! Later dit jaar zullen wij weer een EKC-cursus aanbieden voor geïnteresseerde huisartsen. Meer informatie is te krijgen via wdh@kringhaaglanden.nl 

Waarschijnlijk komt er nog een coördinerend huisarts die de EKC-ers en FTO groepen kan aansturen, de zogenaamde PAM (Perifeer Accreditatie Medewerker). De PAM valt weer onder de CVAH. Eigenlijk is dat in functie ongeveer gelijk aan de oude FTO-coördinator echter met meer macht! Uiteindelijk gaat deze PAM beslissen of de groepsnascholingspunten aan de individuele huisarts toegekend gaan worden. Dat is dan mede afhankelijk van het percentage gevolgde groepsnascholingsuren van die huisarts en van het jaarplan dat de EKC-er (FTO-coördinator) bij de PAM heeft ingediend.

De accreditatie van de WDH-cursussen blijft een voorbehouden aan ondergetekende. Daarvoor heeft onze WDH haar Instellings Accreditatie (IA) binnen de nieuwe nascholingsstructuur weten te behouden.

Eric Warmenhoven 
Districtscoördinator

 


 

Contactpersoon bij- en nascholing 

Brenda Teutenberg
T 070-302 98 22
wdh@kringhaaglanden.nl

© 2019 Webdesign Bureau De Webmakers