070 - 8200 830 info@elzha.nl

Nascholing

Nascholing is een van onze speerpunten om kwaliteit van zorg te kunnen blijven waarborgen. ELZHA heeft een opleidingsbeleid geformuleerd waarin de eisen staan beschreven ten aanzien van opleiding en nascholing van de aangesloten zorgverleners. Met de ketenpartners zijn contractuele afspraken gemaakt ten aanzien van de vereiste competenties van zorgverleners en hun bij- en nascholing.

ELZHA organiseert ongeveer 15 nascholingsbijeenkomsten per jaar, waarvan het grootste deel is geaccrediteerd voor huisartsen en kleiner deel is geaccrediteerd voor praktijkondersteuners.

Opleidingsbeleid

Zorgverleners zijn als professionals zelf verantwoordelijk voor het volgen van voldoende en voor de functie relevante nascholing. Alle zorgverleners dienen minimaal te voldoen aan de eisen die hun eigen beroepsgroep aan deskundigheidsbevordering stelt.

ELZHA organiseert jaarlijks een aantal specifieke scholingsbijeenkomsten per zorgprogramma. De inhoud van deze nascholing is deels inhoudelijk en vakgericht, deels gericht op implementatie van de zorgprogramma's en deels gericht op een effectieve samenwerking tussen de verschillende zorgverleners in de keten.

Nascholingsprogramma

Het ELZHA nascholingsprogramma is toegankelijk voor de ELZHA huisartspraktijken en ketenpartners.

T2DM

Insuline lunches

12.00 - 13.00 uur. Zie overzicht nascholingen voor data.

 

VRM

VRM lunches

12.00 - 13.00 uur. Zie overzicht nascholingen voor data.

 

COPD

Long lunches 12.00 - 13.00 uur. Zie overzicht nascholingen voor data.

IMIS inhalatie training 18.00 - 21.00 uur

 

Caspir

Caspir module 1-5 27 juni
Caspir module 1-5 20 september
Caspir module 6 27 november - VOL -

 

Keten Informatie Systeem

Voor trainingen klik hier.

© 2017 Webdesign Bureau De Webmakers