Nascholing

Nascholing is een van onze speerpunten om kwaliteit van zorg te kunnen blijven waarborgen. ELZHA heeft een opleidingsbeleid geformuleerd waarin de eisen staan beschreven ten aanzien van opleiding en nascholing van de aangesloten zorgverleners. Met de ketenpartners zijn contractuele afspraken gemaakt ten aanzien van de vereiste competenties van zorgverleners en hun bij- en nascholing.

ELZHA organiseert ongeveer 15 nascholingsbijeenkomsten per jaar, waarvan het grootste deel is geaccrediteerd voor huisartsen en kleiner deel is geaccrediteerd voor praktijkondersteuners.

Opleidingsbeleid

Zorgverleners zijn als professionals zelf verantwoordelijk voor het volgen van voldoende en voor de functie relevante nascholing. Alle zorgverleners dienen minimaal te voldoen aan de eisen die hun eigen beroepsgroep aan deskundigheidsbevordering stelt.

ELZHA organiseert jaarlijks een aantal specifieke scholingsbijeenkomsten per zorgprogramma. De inhoud van deze nascholing is deels inhoudelijk en vakgericht, deels gericht op implementatie van de zorgprogramma's en deels gericht op een effectieve samenwerking tussen de verschillende zorgverleners in de keten.

Nascholingsprogramma

Het ELZHA nascholingsprogramma is toegankelijk voor de ELZHA huisartspraktijken en ketenpartners.

T2DM

VRM

Longen

IMIS inhalatie training

Caspir

Caspir module 1-5:  start 13 maart 2018
Caspir module 1-5:  start 23 mei 2018
Caspir module 6:  3 april 2018
Caspir module 6: 13 november 2018

Inschrijving voor de Caspir gaat via de WDH.
Via deze link kunt u zich hiervoor inschrijven.

Keten Informatie Systeem

Voor trainingen klik hier.

© 2019 Webdesign Bureau De Webmakers