KIS logo.png

Sinds 2016 maakt zorggroep ELZHA gebruik van het Keten Informatie Systeem (KIS) van Vital Health Software. Met ondersteuning van de zorgprogramma's voor DM2, COPD, Astma, CVRM en Ouderen heeft ELZHA de mogelijkheid om de (keten)zorg nog beter af te stemmen op de unieke behoeften van de patiënt.

Het KIS biedt de volgende functionaliteiten :

-              mogelijkheid om nieuwe zorgketens toe te voegen;
-              rapportage van indicatoren, uitbetalingen en inzicht in keten zorg in de praktijk;
-              samenwerking met ketenpartners en het faciliteren van de declaraties;
-              individuele zorgplannen;
-              een patiënten portaal;
-              individueel behandelplan bij multi-disease.

Informatie over het gebruik van het KIS kunt u verkrijgen bij:
Titia Speelman van ELZHA, tel: 070-8200830

© 2019 Webdesign Bureau De Webmakers