Declareren voor ketenpartners

Bent u als ketenpartner aan ELZHA verbonden, dan kunt verrichtingen voor diëtetiek, voetzorg, spirometrie of ECG declareren. Voorwaarde is dat de patiënt geïncludeerd in de keten DBC van ELZHA is.

dietetiek/voetzorg/spirometrie/ECG/stoppen met roken declareren

Declaratie van dietetiek, voetzorg, fundusscopieën vindt plaats via de declareren optie in het Keten Informatie Systeem (KIS).

Voor zover declaratie via het KIS (nog) niet mogelijk is vraagt u een voorschot aan bij declareren@elzha.nl. Dit voorschot wordt verrekend met de declaratie later in het jaar.

Waar het nieuwe verrichtingen betreft die nog niet via het KIS lopen kunt u voor de declaratie gebruik maken van het excel declaratieformulier voor ketenpartners. Dit formulier wordt u jaarlijks verstrekt. Eventueel kan het declaratieformulier opgevraagd worden via declareren@elzha.nl.

De betaling vindt maandelijks plaats, rond de laatste werkdag van die maand. Deze betaling is een voorschot. ELZHA stuurt de ketenpartner periodiek een terugkoppeling over goed- en afgekeurde declaraties. Eventueel teveel uitbetaalde bedragen worden ingehouden op een volgende declaratie dan wel via een factuur in rekening gebracht.

Instructie invullen declaratie formulier:  Het excel-formulier kan digitaal ingevuld worden. Wij adviseren u het blauwe gedeelte met de standaardgegevens in te vullen en vervolgens op te slaan. Dit bestand kan vervolgens dienen als basis voor elke declaratie. Er hoeft dan per declaratie alleen nog een nieuw factuurnummer ingevuld te worden alsmede de te declareren BSN-nummers, namen (optioneel), data en verrichtingen.

Omdat het ingevulde formulier privacygevoelige informatie bevat, vragen wij u het bestand via de beveiligde berichtenoptie van het KIS (Vital Health) aan ons te versturen danwel via zorgmail.

Instructie berichten sturen via Vital Health:
1) Log in in het KIS
2) Klik op het symbool van een enveloppe rechts boven in uw scherm
3) Kies 'Nieuw bericht'
4) Kies bij 'Verstuur naar' voor 'behandelaar'
5) Zoek via het vergrootglas bij het veld 'Aan' naar 'D (Declareren) ELZHA', vink deze aan en sluit het scherm
6) Via de optie 'Bestand toevoegen' voegt u het ingevulde declaratieformulier toe
7) Eventueel geeft u nog een tekstbericht mee
8) Klik op 'Bericht verzenden' om het bestand aan de financiële afdeling van ELZHA te versturen

Na ontvangst zal het bestand gecontroleerd worden en vervolgens worden uitbetaald.

Wij merken dat het formulier ook geprint wordt om vervolgens handmatig in te vullen. Daar is dit formulier niet geschikt voor. Het is zo gemaakt dat de verwerking na ontvangst automatisch door ons verwerkt kan worden.

© 2019 Webdesign Bureau De Webmakers