Declareren bij ELZHA

Als een patiënt in het KIS is opgenomen met hoofdbehandelaar ‘Huisarts’, de juiste ICPC-code en ketenzorg ‘ja’ dan komt deze in aanmerking voor declaratie. ELZHA declareert op basis van de stand in het KIS per peildatum (1e dag van een kwartaal) alle patiënten die voldoen aan de gestelde criteria, de huisarts hoeft hier niets voor aan te leveren. Toch gaat het bij het declareren nog regelmatig mis.


Hieronder volgen de meest voorkomende problemen in het declaratieproces:

-          patiënt is niet verzekerd: in het KIS voldoet de patiënt aan alle gestelde criteria maar de patiënt heeft geen geldige zorgverzekering. De declaratie wordt door de zorgverzekeraar dan ook afgewezen en de huisarts krijgt voor deze patiënt geen DBC-vergoeding;

-          patiënt heeft praktijk verlaten maar staat nog in het KIS geregistreerd: patiënten moeten actief uit het KIS worden verwijderd zodra deze de praktijk verlaat om onjuiste declaraties te voorkomen. Tevens kan de declaratie bij de nieuwe praktijk niet worden uitgevoerd;

-          hoofdbehandelaar is niet aangepast: het hoofdbehandelaarschap is een belangrijk criterium om in aanmerking te komen voor declaratie. Staat deze op ‘specialist’ terwijl patiënt alweer bij de huisarts onder behandeling is, dan wordt deze niet meegenomen in declaratie en ontvangt de huisarts geen DBC-vergoeding. Hetzelfde geldt uiteraard ook andersom.

-          het inschrijftarief voor de patiënt is nog niet door de praktijk gedeclareerd: ondanks dat dit geen contractuele vereiste is, worden declaraties regelmatig afgekeurd omdat het inschrijftarief nog niet is gedeclareerd door de huisartspraktijk;

-          de huisnummers van de patiënten zijn niet juist geregistreerd: in het KIS worden de NAW gegevens van de patiënt opgehaald uit het HIS. Met name daar waar het gaat om huisnummer toevoegingen (52-A etc.) worden niet altijd de juiste velden gebruikt voor de toevoegingen. VECOZO (het systeem waarin de declaraties naar de zorgverzekeraars worden ingediend) loopt hier op vast met als gevolg dat een gehele declaratie wordt afgekeurd omdat 1 huisnummer niet juist staat geregistreerd.


Wat kan de huisartspraktijk doen om het declaratieproces beter te laten verlopen:

-          zorg voor een juiste en volledige registratie in het KIS: declaraties worden gedaan op basis van de data in het KIS. Patiënten moeten actief in het KIS worden geïncludeerd en geëxcludeerd. Patiënten die ten onrechte in het KIS staan worden gedeclareerd en patiënten die nog niet in het KIS zijn opgenomen worden niet gedeclareerd;

-          let op de registratie van het hoofdbehandelaarschap. Alleen patiënten met hoofdbehandelaar ‘Huisarts’ worden meegenomen in de declaraties. Door een juiste registratie worden onterechte declaraties omdat de patiënt naar de 2e-lijn is gegaan voorkomen. Tevens wordt voorkomen dat patiënten niet worden gedeclareerd als ze weer terug zijn verwezen naar de 1e-lijn;

-          declareer het inschrijftarief tijdig. Afkeuringen omdat het inschrijftarief nog niet is gedeclareerd worden hiermee voorkomen.

-          let op de juiste registratie bij NAW gegevens.

In principe start ELZHA het declaratieproces twee weken na de start van een kwartaal op. In het eerste kwartaal is dit niet mogelijk omdat de contracten meestal nog niet rond zijn en patiënten nog kunnen overstappen van zorgverzekeraar. Voor het eerste kwartaal wordt daarom doorgaans een voorschot verstrekt. Vanaf het tweede kwartaal moet het declaratieproces volgens de reguliere procedures verlopen. Bovenstaande punten zorgen voor vertraging in dit proces. Dit leidt tot afkeuringen en niet tijdige en onvolledige uitbetaling. Samen kunnen we dit proces dus soepeler en sneller laten verlopen.


Declareren van ECG's, Spirometrieen en Stoppen met Roken interventies

In het KIS is het mogelijk tot maximaal een maand terug spirometrieen, ECG’s of Stoppen met roken-interventies van uw ketenzorg patienten te declareren. U doet dit in het KIS door op de pagina patient overzicht te klikken op de " + " in het vakje " Declaratie".


Voor vragen en/of opmerkingen over het declaratieproces kunt u terecht via declareren@elzha.nl of via het algemene nummer van ELZHA 070-8200830 en vraag dan naar de EAD.

 

 

© 2019 Webdesign Bureau De Webmakers